Apostil Çevirisi

Apostil, ülke içerisinde resmi halde bulunan bir kamu evrakının başka ülkede geçerli bir hale gelebilmesi için valilik ya da kaymakamlıklar tarafından ücretsiz bir biçimde tasdik edilmesidir. Apostil çevirisi de bu evrakın gerekli görülen dillere çevrilmesi hizmetidir.

Apostil işlemleri yapılmış evrakların gerekli görülen dile doğru bir biçimde çevrilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu çeviri profesyonel bir biçimde yapılmazsa, evrakın geçerliliği kaybolabilir. Bu da ciddi sorunlara yol açacaktır.

Apostil tasdiki hangi belgelere yapılır?

Apostil tasdiki ve tercümesi başlıca şu belgelere yapılmaktadır:

  • Eğitim ve Öğrenci Belgeleri
  • Evlenme ve Boşanma gibi medeni durumu gösteren belgeler
  • Doğum Belgesi
  • Ölüm Belgesi
  • Evlilik Cüzdanı
  • Evlenme Ehliyeti
  • Vekaletname
  • Muvaffakatname

Apostil Çevirisi


Apostil Çevirisi Fiyat

Sitemizde kayıtlı yazılı çeviri yapabilen tercümanlardan evrak, dosya, diploma, nüfus işlemleri, yazışma tercümesi gibi yazılı çeviri gerektiren tercüme ihtiyaçlarınız için fiyat ücretsiz teklifi alabilirsiniz.