KULLANIM KOŞULLARI

1- Bu web sitesinin (www.tercumanbul.com) mülkiyeti TERCÜMAN BUL TEKNOLOJİ VE DİL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne aittir. Tercumanbul.com alan adına sahip web sitesi, mobil site ve mobil uygulamalar bundan böyle kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır.

2- PORTAL’ı kullanmadan önce bu Kullanım Şartlarını okumanız ve anlamanız önemle tavsiye edilmektedir. PORTAL’ı kullanımız sırasında bir takım kişisel verileriniz işleneceği için bağlantıda yer alan “Aydınlatma Metnini” okumanız gerekmektedir. Web sitesini kullanmaya devam etmeniz halinde bu metni okuduğunuz, anladığınız ve tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3- PORTAL aracılığıyla birtakım çerez işleme faaliyetleri de yürütülmektedir. Çerez’ler siteyi kullanma deneyiminizi geliştirmeye yarayan araçlar olup Kullanıcı tarafından çerezlerin kullanımı sonlandırılabilmektedir. Bağlantıda yer alan “Çerez Politikası’nı” okumanız önemlidir.

4- PORTAL üzerinde ÇEVİRİ HİZMETLERİ sunulmaktadır. ÇEVİRİ HİZMETLERİ, PORTAL aracılığıyla siteye kayıtlı TERCÜMAN’lar ya da doğrudan PORTAL yöneticileri tarafından MÜŞTERİLERE sunulan “akademik çeviri”, “altyazı çevirisi”, “bilateral çeviri”, bilirkişi tercüman”, “deşifre”, “dizgi”, “edebi çeviri”, “hukuki çeviri”, “konuşma çevirisi”, “noter yeminli çeviri”, “redaksiyon”, “refakat”, “resmi çeviri”, “simultane çeviri”, “sözlü çeviri”, “teknik çeviri”, “tıbbi çeviri”, “ticari çeviri”, “yazılı çeviri”, “yerelleştirme” ve benzer hizmetlerdir.

5- TERCÜMAN, PORTAL üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla ya da müşteri tarafından iletilen iş taleplerine teklif vermek suretiyle Çeviri Hizmeti sunan gerçek/tüzel kişi Kullanıcıyı ifade eder.

6- MÜŞTERİ, PORTAL’da sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi Kullanıcıyı ifade eder.

7- ZİYARETÇİ, Portal ya da mobil iletişim aracılığıyla teklif almak için PORTAL’a veri yükleyen ancak hizmet almayan ya da sadece PORTAL’ı ziyaret eden kullanıcıyı ifade eder.

8- KULLANICI, PORTAL’a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

9- PORTAL’dan MÜŞTERİ olarak hizmet almak için en az onsekiz (18) yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Siteyi kullanmaya devam etmeniz ve fiyat teklifi istemeniz halinde 18 yaşını doldurmuş olduğunuz kabul edilecektir.

10- KULLANIM ŞARTLARI, Mevzuat Değişiklikleri gereği ve/veya TERCÜMAN BUL tarafından gerekli görülen hallerde değiştirilebilir. KULLANIM ŞARTLARI’nın değişen hükümleri ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. KULLANICI’ların farklı tarihlerde yapacağı işlemlerden önce KULLANIM ŞARTLARI’nı incelemesi önem arz etmektedir.

11- TERCÜMAN BUL, KULLANICI tarafından tercüme teklifi istenmesi için yüklenen içeriklerin TERCÜMANLAR tarafından görüntülenmesini ve fiyat teklifi verilmesini sağlayan bir arayüze sahiptir. MÜŞTERİ/ZİYARETÇİNİN adı soyadı ve tercüme edilmesi için yüklediği dokümanın içeriği haricinde kalan diğer kişisel verileri teklif aşamasında TERCÜMANLAR tarafından görüntülenemez.

12- MÜŞTERİ’nin Tercüme yapılması için bir TERCÜMAN ile anlaşması halinde teklif ilanı PORTAL’da yer alan diğer TERCÜMANLARIN erişimine kapatılır. Ancak anlaşma sağlanan TERCÜMAN, MÜŞTERİ’nin iletişim bilgilerini görüntüleyebilir.

13- MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ, Tercüme teklifini gönderdikten sonra herhangi bir TERCÜMAN ile anlaşma sağlanamaması halinde ilgili ilan en fazla 7 gün ilanda tutulur. Çeviri İlanı tutma süresinin üst sınırı 7 gün olmakla birlikte TERCÜMAN BUL ilgili Çeviri ilanını daha önceki tarihlerde de silebilir.

14- MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ tercüme edilmek üzere PORTAL’a yüklediği verinin içeriğinden bizzat sorumludur. İlgili dokümanda gizlilik, ticari sır, kişisel veri vb bilgi içeren verilerin maskelenmesi, gizlenmesi Veriyi Yükleyen kişinin sorumluluğundadır. Tercüme için yüklenen verilerin içeriğinden dolayı TERCÜMAN BUL ya da TERCÜMAN’a sorumluluk yüklenemez.

15- KULLANICI’lar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL’ı kullanabilirler. KULLANICI’ların, PORTAL dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

16- TERCÜMAN BUL, Portal’da TERCÜMAN tarafından doğrudan sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. TERCÜMAN ile MÜŞTERİ arasındaki ilişki 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. MÜŞTERİ, TERCÜMAN ile arasındaki ilişki nedeniyle TERCÜMAN BUL’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını baştan kabul eder.

17- TERCÜMAN BUL, PORTAL’da sağlanan Çeviri Hizmetleri ile ilgili olarak TERCÜMAN ile MÜŞTERİ arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda taraf olmadığı gibi arabulucu veya hakem sıfatlarıyla da görev almaz.

18- TERCÜMAN BUL, TERCÜMAN ve MÜŞTERİ’nin güvenli bir şekilde hizmet alışverişi yapabilmeleri için çeviri tamamlanana kadar geçen sürede parayı Güvenli Havuz Hesabında bekletir. Güvenli Havuz Hesabı, MÜŞTERİ tarafından yapılan ödemenin TERCÜMAN tarafından MÜŞTERİ’ye teslim edilen işin onaylanmasına kadar bekletildiği 6493 Sayılı Kanun’a göre kurulmuş Ödeme Kuruluşu’na ait hesaptır. Ancak, MÜŞTERİ’nin kendisine eksiksiz ve tam olarak teslim edilmiş Çeviri Hizmeti ile ilgili olarak Onay Yetkisini kötüye kullandığı tespit edilirse TERCÜMAN BUL ve/veya TERCÜMAN’ın bu konuda yasal haklarını kullanma hakkı saklıdır.

19- MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ, TERCÜMAN’dan fiyat teklif aşamasında iletişim bilgilerini talep edemez ya da kendi iletişim bilgilerini TERCÜMAN’a iletemez. MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ, kendisiyle PORTAL üzerinden irtibat kuran TERCÜMAN’lar ile hiçbir surette PORTAL dışında hizmet alımına yönelik bir anlaşmaya varamaz. Bu durumların tespiti halinde TERCÜMAN BUL’un hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

20- KULLANICI siteye yüklediği içeriklerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline neden olmayacağını, Tercüme’ye konu metnin herhangi bir üçüncü kişinin Fikri ve Sınai haklarını ihlal niteliği taşımadığını, Tercüme’ye konu metnin herhangi bir üçüncü kişinin Kişisel ya da Özel Nitelikli Kişisel Verilerini ihlal eder nitelik taşımadığını kabul ve taahhüt eder. Bu konuda ortaya çıkacak her türlü hukuki uyuşmazlık durumunda yetki ve sorumluluk münhasıran evrakı yükleyen KULLANICI’ya aittir.

21- TERCÜMAN BUL ilgili yasal mevzuat gereği Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına sahip olduğu için MÜŞTERİ’nin PORTAL’da gerçekleştirdği mesajlaşmalar dahil olmak üzere, içerikleri araştırmak, kontrol etmek, denetlemek yükümlülüğünde değildir. Bu konuda sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.

22- TERCÜMAN BUL’un içerikleri kontrol etmek, denetlemek yükümlülüğünün olmamasıyla birlikte, hukuka aykırı içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkı vardır. Böyle bir durumda KULLANICI her ne isim altında olursa olsun TERCÜMAN BUL’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

23- TERCÜMAN BUL, TERCÜMAN ve MÜŞTERİ arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığı gibi vergisel olarak da sadece aldığı Komisyon tutarı ile ilgili sorumludur. MÜŞTERİ, ilgili fatura ve vergi yükümlülükleri ile ilgili olarak Komisyon Tutarı haricindeki kısım ile ilgili olarak TERCÜMAN BUL’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

24- TERCÜMAN BUL, KULLANICI’dan işlemler esnasında temin edilen kişisel ve ticari tüm bilgileri güvenli bir ortamda muhafaza etmeyi ve bu hususla ilgili olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt eder.

25- KULLANICI’nın kredi kartı bilgileri 6493 Sayılı Kanun’a göre kurulmuş yetkili ödeme kuruluşu tarafından tutulmakta olup TERCÜMAN BUL, MÜŞTERİ / ZİYARETÇİ / TERCÜMAN dahil hiçbir KULLANICI’nın finansal bilgilerini kendi sunucularında saklamamaktadır.

26- KULLANICI, PORTAL dahilinde bulunan her türlü resim, metin, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları ve içeriklerini, veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, başka mecralara aktarmayacağını, doğrudan ya da dolaylı olarak haksız rekabet teşkil edecek davranış ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde TERCÜMAN BUL yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

27- Veri tabanı üzerinden bütüne yönelik ilanlara ya da diğer TERCÜMAN’ların profillerine ulaşılmaya çalışılması, birden çok ilanın ya da TERCÜMAN Profilinin kopyalanması, ilanların ya da TERCÜMAN Profillerinin başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu verilerin üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açıklanması yasaktır. Bu hukuka aykırı fiillerin tespiti halinde TERCÜMAN BUL’un hukuki hakları saklıdır.

28- TERCÜMAN BUL, 5651 Sayılı Yasa Uyarınca KULLANICILAR’ın PORTAL’da gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kayıtları yasal süresi içerisinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

29- PORTAL’ın bütününe ya da herhangi bir bölümüne yönelik bozma, değiştirme, tersine mühendislik veya herhangi bir başka metotla sisteme müdahale edilmeye çalışılması, PORTAL’ın iletişim veya teknik sistemlerinin engellenmesi, bozulmasına yönelik saldırı gerçekleştirilmesi, PORTAL üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler vb araçların kullanılması, diğer KULLANICI’ların verilerine izinsiz olarak ulaşılması, bot çalıştırma, DDOS atakları ve her türlü saldırıların yapılmasının engellenmesine ilişkin TERCÜMAN BUL gerekli teknik tedbirleri almaktadır. Bu tür kullanımın tespiti halinde TERCÜMAN BUL hukuki yollara başvurma ve yetkili makamlara kötüye kullanımı bildirme haklarını saklı tutmaktadır.

30- TERCÜMAN BUL, PORTAL’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanma koşullarını, erişime açılan hizmetlerin hangisinin ücrete tabi tutulacağını, komisyon oranlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler PORTAL’da yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. TERCÜMAN BUL tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği PORTAL hizmetlerinden yararlanan ve PORTAL’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

31- TERCÜMAN BUL tarafından PORTAL üzerinden başka web sitelerine bağlantı (link) verilebilir. Bu Bağlantılar ilgili web sitesine yönelik bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İlgili web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içerikleri ile ilgili olarak TERCÜMAN BUL’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

32- TERCÜMAN BUL markası ve logosu, PORTAL’ın tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TERCÜMAN BUL tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı TERCÜMAN BUL’a aittir. Hiçbir KULLANICI, TERCÜMAN BUL’un fikri mülkiyet haklarını TERCÜMAN BUL’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

33- PORTAL’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklık ya da gecikmeler yaşanması halinde TERCÜMAN BUL’un sorumlu tutulamayacağı KULLANICI tarafından baştan kabul edilmektedir.

34- Bu Kullanım Şartları PORTAL’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KULLANICILAR PORTAL’ı kullanmakla Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılır. Kullanım Şartları dahilinde doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak olup Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.