ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 “Tercüman Üyelik Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); merkezi Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. No 13/715 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan TERCÜMAN BUL TEKNOLOJİ ve DİL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Tercüman Bul” olarak anılacaktır) ile aşağıda kimlik bilgileri yer alan “Tercüman” arasında imzalanmıştır.

1.2 “Tercüman Bul” ve “Tercüman” bu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

2.1 PORTAL Mülkiyeti Tercüman Bul Teknoloji ve Dil Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait olan ve bu sözleşme ile belirlenen Portal Hizmetlerinin sunulduğu www.tercumanbul.com alan adına sahip web sitesini, mobil siteyi ve mobil uygulamaları ifade eder.

2.2 TERCÜMAN Portal üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla ya da müşteri tarafından iletilen iş taleplerine teklif vermek suretiyle Çeviri Hizmeti sunan tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.

2.3 MÜŞTERİ Portal’da sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

2.4 ZİYARETÇİ Portal ya da mobil iletişim aracılığıyla teklif almak için Portal’a veri yükleyen ancak hizmet almayan ya da sadece Portal’ı ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

2.5 ÇEVİRİ HİZMETLERİ Portal aracılığıyla siteye kayıtlı tercümanlar ya da doğrudan Portal yöneticileri tarafından müşterilere sunulan “akademik çeviri”, “altyazı çevirisi”, “bilateral çeviri”, bilirkişi tercüman”, “deşifre”, “dizgi”, “edebi çeviri”, “hukuki çeviri”, “konuşma çevirisi”, “noter yeminli çeviri”, “redaksiyon”, “refakat”, “resmi çeviri”, “simultane çeviri”, “sözlü çeviri”, “teknik çeviri”, “tıbbi çeviri”, “ticari çeviri”, “yazılı çeviri”, “yerelleştirme” vb hizmetlerdir.

2.6 PORTAL HİZMETLERİ Tercümanların çeviri hizmetlerini satışa çıkarmaları amacıyla “Tercüman Bul” tarafından ücretli ya da ücretsiz olarak Portal’da sunulan ilan yayınlama, müşteri ya da ziyaretçilerin tercüme taleplerine teklif verme, satışa aracılık etme, pazarlama ve benzeri tüm hizmetleri ifade eder.

2.7 TERCÜMAN PANELİ Tercümanların kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıkları, Portal’da sunulan uygulamalardan ve Portal Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, Tercüman tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği Tercüman’a özel sanal sayfayı ifade eder.

2.8 GÜVENLİ HAVUZ HESABI Müşteri tarafından yapılan ödemenin, Tercüman tarafından teslim edilen işin onaylanmasına kadar bekletildiği, 6493 Sayılı Kanun’a göre kurulmuş Ödeme Kuruluşu’na ait hesaptır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusunu, “Tercüman Bul” tarafından sunulan/sunulacak Portal Hizmetlerinden, Tercümanın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

3.2 “Tercüman Bul”, www.tercumanbul.com alan adlı Portal, mobil uygulamalar ve mobil websitesi aracılığıyla Tercümanlar ve Müşteriler arasında iletişimi ve iş süreçlerinin yürütülmesini sağlayan bir platform oluşturma ve Tercümanlara kendisine ödenecek üyelik bedeli ve/veya komisyon karşılığında sahibi olduğu Portal hizmetlerinden Tercüman’ı faydalandırmak amacını taşımaktadır.

3.3 Tercüman, “Tercüman Bul” tarafından yönetilmekte olan Portala üye olmak ve bu platformda hizmetinin satışını yapmak amacını taşımaktadır.

3.4 “Tercüman Bul”, Portal’da tercümanlar tarafından doğrudan sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. “Tercüman Bul” 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı”; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca “Yer Sağlayıcı” konumundadır.

3.5 Tercümanlar ile Müşteriler arasındaki ilişki bu Sözleşme’nin kapsamına dahil değildir. Tercümanlar; gerçekleştireceği hizmet satışı işlemlerinden, Müşterilere karşı başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. Tercüman, müşteri ile arasındaki ilişki nedeniyle Tercüman Bul’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3.6 “Tercüman Bul”, Portal’da sağlanan Çeviri Hizmetleriile ilgili olarak Tercümanlar ile Müşteriler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda taraf olmadığı gibi arabulucu veya hakem sıfatlarıyla da görev almaz.

3.7 “Tercüman Bul”, Tercüman ve Müşteri’nin güvenli bir şekilde hizmet alışverişi yapabilmeleri için çeviri tamamlanana kadar geçen sürede parayı Güvenli Havuz Hesabında bekletir. Müşteri tarafından onay verilen tüm ödemeler, onayın ardından gelen ilk Çarşamba günü tercümanın hesabına otomatik olarak yatar. Müşterinin onay vermediği işler için ise ödeme iadesi müşteriye 3 iş günü içerisinde yapılır. Ancak bu süreç banka ve ödeme altyapısına göre değişkenlik gösterebilir.

3.8 Tercüman Bul’un tüm hizmet, uygulama ve içeriğine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bununla birlikte hizmetlerin kullanımına, içeriklere ve uygulamalara dair “Tercümanlara” ve “Müşterilere” yönlendirilen her türlü beyan bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Tercüman statüsünün kazanılabilmesi için “Tercüman” olmak isteyenlerin 18 (onsekiz) yaşını doldurması ve iş bu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “Tercüman” profiline verdiği hizmet ile ilgili yeterliliğini ispata yarayacak dokümanları ve bilgileri koymakta serbesttir. Tercüman, profiline eklediği bilgilerin tümünün doğru ve gerçek olduğunu taahhüt eder. Tercümanın verdiği hizmet ile ilgili yeterliliği konusunda şüphe duyulması halinde Tercüman Bul’un ek bilgi ve belge talep etme ve gereken hallerde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.3 Başvurusu kabul edilen Tercüman, Portal’da bulunan üyelik formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdür. Başvuru sırasında Tercüman tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Tercüman sorumlu olacaktır.

4.4 Tercüman, üyelikte vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikl halinde, yeni ve güncel bilgileri Tercüman Bul’a gecikmeksizin derhal bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Tercüman Bul’un bildirmeme ya da geç bildirme halinden kaynaklı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı tüm zararları rücu etme hakkı saklıdır.

4.5 Tercüman, profilinin Portalı kullanan Müşteri veya Ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceğini kabul eder. Tercüman, Müşteri veya Ziyaretçilerin Portal üzerinden gönderdikleri Tercüme Teklifini, bir Tercüman ile anlaşılmasına kadar görüntüleyebilir. Ancak bu izin ilgili İş Teklifine karşı fiyat teklifi sunulması amacı dışında kullanılamaz.

4.6 Veri tabanı üzerinden bütüne yönelik ilanlara ya da diğer Tercümanların profillerine ulaşılmaya çalışılması, birden çok ilanın ya da Tercüman Profilinin kopyalanması, ilanların ya da Tercüman Profillerinin başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu verilerin üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açıklanması yasaktır. Bu hukuka aykırı fiillerin tespiti halinde Tercüman Bul’un hukuki hakları saklıdır.

4.7 Tercüman, Portal’a üye olduğunda kendisine bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulacaktır. Tercüman’ın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Tercüman’ın sorumluluğundadır. Tercüman’ın profili üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden Tercüman bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.8 Tercüman, Portal’da satışa sunduğu tüm hizmetleri tam ve/veya gereği gibi eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıp bulunmaksızın Müşteri’ye teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 Tercüman Bul, %100 müşteri memnuniyeti prensibi ile çalışmaktadır. Müşteri, çeviriden memnun kalmadığı takdirde para iadesi talep edebilir ya da tercümanı değiştirebilir. Müşteri tarafından işin başında peşin olarak yapılan ödeme doğrudan tercümana aktarılmaz ve Güvenli Havuz Hesabı’nda bekletilir. Tercüman, Müşteri tarafından onaylanmayan işin ücretini hak etmemiş sayılır. Tercüman, bu durumu baştan kabul ve taahhüt eder.

4.10 Tercüman, kendisiyle Portal üzerinden irtibat kuran Müşterileri hiçbir surette Portal dışında hizmet almaya yönlendiremez. Tercüman, Tercüman Bul tarafından yürütülen kampanya ve indirimleri manipüle eden davranışlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu durumların tespiti halinde Tercüman Bul’un Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı olduğu gibi oluşacak zararları Tercüman’dan tanzim etme hakkı da saklıdır.

4.11 Tercüman, Portal’da sergilediği hizmetin satışı ve gerçekleştirilmesi sürecinde yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline neden olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.12 Tercüman, ilgili yasal mevzuat gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına sahip olduğu için Tercüman’nın Portal’da gerçekleştirdiği mesajlaşmalar dahil olmak üzere içerikleri araştırmak, kontrol etmek, denetlemek yükümlülüğünde değildir. Bu konuda sorumluluk münhasıran Tercüman’a aittir. Tercüman’ın kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış ve/veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan “Tercüman Bul” sorumlu tutulamaz.

4.13 Tercüman Bul’un içerikleri kontrol etmek, denetlemek yükümlülüğünün olmamasıyla birlikte, “Tercüman Bul” hukuka aykırı içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Tercüman her ne isim altında olursa olsun Tercüman Bul’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

4.14 Tercüman, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu md. 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 8 uyarınca satılan hizmetle ilgili vergisel yükümlülüklerini kabul ve taahhüt eder. “Tercüman Bul”, Tercüman ve Müşteri arasındaki sözleşmenin tarafı değildir. Tercüman’ın mesleği ile ilgili fatura ve vergi yükümlülükleri ya da muafiyeti Tercüman’ın sorumluluğu dahilindedir.

4.15 Tercüman Bul, Tercüman tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari tüm bilgileri güvenli bir ortamda muhafaza etmeyi ve bu hususla ilgili olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt eder.

4.16 Tercüman, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve eksiksiz olarak getirmesi halinde Tercüman Bul tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanabilecek ve Portal üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığında ücrete hak kazanacaktır. Tercüman Bul tarafından Tercüman’a portal kullanım bedeli olarak uygulanacak olan komisyon oranları Portal’da yer alan Üyelik Planları sekmesinde yer almaktadır.

4.17 Tercüman, iş bu Sözleşme dışında Tercüman Bul tarafından kendisine bildirilen tüm hüküm ve şartların Sözleşme’nin esaslı unsuru olduğunu kabul eder. Tercüman, bu esaslı unsurlara uygun faaliyet göstermekle mükelleftir. Bu hüküm ve şartlara aykırılık olması halinde Tercüman, Tercüman Bul’un derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunun yanı sıra Portal’ın ilgili Tercüman’a yönelik hizmetleri durdurma ve askıya alma hakkı bulunmaktadır.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

5.1 Tercüman, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak Sözleşme’ye taraf haline gelecek ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır.

5.2 Tercüman Bul, işbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi, hüküm ve şartları, tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ya da Üye Paneli’nde ilan etme ya da Tercüman’ın üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderme şartıyla değiştirebilir.

5.3 Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Tercüman’ın bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde halihazırda kabul ettiği iş ve işleri eksiksiz biçimde teslim etmek kaydıyla, dilediği zaman üyelik planını iptal ederek Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır.

5.4 “Tercüman Bul”, Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Tercüman’a bildirmekle yükümlü değildir. Bununla birlikte; Tercüman, söz konusu değişiklikleri Portal üzerinden takip edip uygulamakla yükümlüdür.

5.5 Taraflar, Tercüman’ın Portal’a üye olurken bildirdiği e-posta adresi aracılığıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Tercüman Bul’un sözleşme değişiklerine ilişkin ilanen bildirme ile ilgili hakları saklıdır. Tercüman’ın Portal’a kayıt olurken bildirdiği e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü vardır. Tercüman’ın değişen e-posta adresini bildirmemesi halinde bildirim geçerli ve bağlayıcı kabul edilerek kendisine yapılmış sayılacaktır. Değişikliğin usulüne uygun biçimde bildirmesi halinde ise bildirimler yeni adrese yapılacaktır.

6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

6.1 İşbu Sözleşme, Tercüman tarafından elektronik ortamda onaylanmakla veya kâğıt üzerinde imzalanmakla birlikte yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

6.2 Taraflar, Tercüman’ın halihazırda kabul ettiği iş ve işleri eksiksiz biçimde teslim etmek kaydıyla, Üyelik Plan’ının iptal edilmesiyle işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

6.3 Sözleşmenin Tercüman Bul tarafından feshedilmesi halinde Tercüman, fesih tarihine kadar Tercüman Bul tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4 Tercüman, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Tercüman Bul’un yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez; aksi takdirde devir veya temlik işlemi geçersizdir.

6.5 Tercüman, işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, Tercüman Bul’un doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı hukuki/cezai zararı, kaybı, masrafı ve gideri Tercüman Bul’un herhangi bir makama başvurmasına gerek kalmaksızın tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Bu husus Tercüman Bul’un Sözleşme’yi feshetme durumundan bağımsızdır. Tercüman Bul, Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.6 Herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri makamdan Tercüman aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesinin Tercüman Bul’a ulaşması; ya da Tercüman’ın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olması durumlarında ya da üçüncü kişilerin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle Tercüman Bul, Tercüman’ın Portal hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesi varsa ihbarnamedeki miktarla sınırlı, diğer hallerde ise mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için Tercüman’a haber vermeksizin bloke edebilir.

7. GİZLİLİK

7.1 Taraflara ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, know-howlar, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Gizlilik hükümleri Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7.2 Taraflar, yürürlükte olan kanun veya diğer yasal düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince bu bilgileri açıklama zorunda kalırsa birbirlerine derhal her halde en geç 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir.

7.3 Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizlililik şartlarına uygun olarak muhafaza edecek ve alıcı tarafın, ifşa eden tarafın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşanın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 “Tercüman Bul” markası ve logosu, Portal’ın (Websitesi, mobil site, mobil uygulama) tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak “Tercüman Bul” tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Tercüman Bul’a aittir.

8.2 Tercüman, Tercüman Bul’un fikri mülkiyet haklarını Tercüman Bul’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8.3 Tercüman tarafından Tercüman Bul’un fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde Tercüman Bul’un sözleşmeyi derhal feshetme hakkı olduğu gibi sözleşmeyi fesih hakkından bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı da saklıdır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 Tercüman, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Portal üzerinden eriştiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur.

9.2 Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra, Tercüman tarafından, “Tercüman Bul” adına elde edilen, kaydedilen, depolanan ve muhafaza edilen ve herhangi bir şekilde işlenen her türlü kişisel veri ile ilgili olarak Tercüman;

9.2.1 Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Tercüman Bul’un tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Tercüman Bul’un belirttiği amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal yok etmeyi,

9.2.2 Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde bu durumun aydınlatma metinlerinde belirtileceği ve gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızasının alınacağını ve işbu 9. Maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

9.2.3 Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Tercüman Bul’un menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf söz konusu olması halinde veyahut bu konu nedeniyle kendisine herhangi bir talep yöneltilmesi durumunda (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) Tercüman Bul’u derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Tercüman Bul’a vermeyi ve Tercüman Bul ile tam iş birliği yapmayı,

9.2.4 İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3 İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

10.1 İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

10.2 10 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak ve Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

03.Haziran.2023