PRO Özgür Yetkinler
Mersin, Yenişehir
Premium Üye
Tra
Almanca Tercüme İngilizce Tercüme

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, noter onayı istenen evrakların noter yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilerek imzalanması ve kaşelenmesi ile yapılan tercüme işlemidir. Noter yemin zaptı almak isteyen tercümanların noter huzurunda o dili bildiğini gösteren bir evrak beyan etmesi ve yemin zaptını imzalaması gerekmektedir.

Simültane (Eşzamanlı) Tercüme Nedir?

Simültane çeviri hizmetinde, tercüman bir kabinde konuşmacının söylediklerini kulaklık ile duyup hedef dile eşzamanllı tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilerin kulaklıklarına aktarması şeklinde gerçekleşir. Bu sayede bir konuşmacının konuştukları aynı anda birden fazla tercüman ile birçok dile tercüme edilebilir. Simültane tercüme, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.

Ardıl (Konsekütif) Tercüme Nedir?

Ardıl tercüme, tercümanın, konuşmacının söylemek istediklerini dinledikten sonra dinleyicilere aktarması ile gerçekleşir. Bu tür tercümelerde herhangi bir teknik donanım kullanılmaz. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Bilateral (Karşılıklı) Tercüme Nedir?

Daha küçük topluluklar için yapılan bir tür konsekütif tercümedir. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanıma girer.

Deşifre Nedir?

Seminer, konferans gibi organizasyonların ses kayıtları yanında kasete ya da başka herhangi bir veri saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilerek yazılı doküman haline getirilmesi çalışmasıdır.

Redaksiyon Nedir?

Daha önce tercümesi yapılmış bir metnin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak kullanıma hazır hale getirilme işidir. Önemli metinlerin ya da deşifre edilmiş ses / görüntü kayıtlarının redaksiyondan geçmesini öneririz.